HOME > 중고제품 > 시추기
 
지열천공장비 A급 판매.
 글쓴이 : Admin
조회 : 9,548  

No. 186

 

 지열용 A급 천공장비 판매합니다.

 

 

 탑    높  이 :

 

 무        게 :

 

 케이싱처리 :  가 능 (6m)

 

 부 수 자 재 :  없 음

 

 기        타 :  번호판 있습니다.

 

 가 격 문 의 : 드릴테크 ( 02- 807 -2303 )