HOME > 중고제품 > 기타
 
롯드운반카 [판매완료]
 글쓴이 : Admin
조회 : 4,462  

중고 롯드 운반카 판매!!

상태 :  A급

기타 : 엔진 보링 / 각종 호스 세제품

89mm 5m 200m 분 사용가능금액 : 10,000,000 원

문의 : 드릴테크(DRILL TECH)

T . (02)807-2303
                     
F . (02)809-2303